No photo

Michelle Hagman

Institution: Simon Fraser University
Position: MA student
Role at DRH: Expert
Area of Research: Anthropology of religion

Database Contributions

Entry name ProgressPublished Date modified
Yahgan July 09, 2019
Tehuelche July 09, 2019
Mapuche July 09, 2019
Abipon July 09, 2019
Aweikoma July 09, 2019
Tupinamba July 09, 2019
Trumai July 09, 2019
Nambicuara July 09, 2019
Sirionó July 09, 2019
Aymara July 09, 2019
Jivaro July 09, 2019
Cayapa July 09, 2019
Tukano July 09, 2019
Mundurucu July 09, 2019
Saramacca July 09, 2019
Huichol July 09, 2019
Miskito July 09, 2019
Bribri July 09, 2019
Yanomamo July 09, 2019
Callinago July 09, 2019
Cuna July 09, 2019
Goajiro July 09, 2019
Haitians July 09, 2019
Carib July 09, 2019
Papago July 09, 2019